woensdag 8 augustus 2012

schrikkel 207a

Je kunt behoorlijk schrikken als je een verkeerde straat inslaat en je jezelf plots in een godvergeten verkaveling blijkt te bevinden waarin ook mensen wonen en hun levens hebben – en je vraagt je meteen, nog in dezelfde seconde, af hoe je het hier langer dan één etmaal zou uithouden. Ook in Breistroff-la-Grande knippen ze hun rozen bij, vegen ze de stoep, planten ze reuzebeelden in hun voortuintje. Alles heel normaal, geen vuiltje aan de lucht. Het doet aan Paaseiland denken, al hebben ze daar geen verkavelingen. Denk ik toch.