zondag 26 augustus 2012

los ingeslagen 5

120726 Het is opvallend hoe vaak de mensen aan wie we onderweg de weg vragen, onwetend zijn over de geografische situatie waarin ze zich bevinden. Vraag hun de weg naar een dorp 5 kilometer verder en ze weten het niet. Ze zeggen zomaar iets, krijg je de indruk, en omdat je onmiddellijk beseft dat de informatie onbetrouwbaar is, vraag je het aan een volgende en die zegt precies het omgekeerde. Hoe komt het dat deze mensen hun eigen streek niet kennen? Laten de gevolgen van de gps zich al gevoelen? Ook opvallend is dat het hen kennelijk weinig kan schelen of ze jou de juiste kant uit sturen. ‘Trek uw plan’ lijkt dan wel de achterliggende boodschap. Dat je duidelijk afziet van de vermoeidheid en de hitte, is kennelijk niet hun zorg. Ze zijn in elk geval weinig behulpzaam – en dat is geen prettige vaststelling.

Of het zou moeten zijn dat we het niet getroffen hebben. De zeven of acht mensen aan wie de weg hebben gevraagd vormen in elk geval niet in die mate een representatieve steekproef dat we er een heel volk (dé Duitsers, dé Luxemburgers) op kunnen afrekenen. Dat zou behoorlijk dwaas zijn.