dinsdag 11 augustus 2009

dag 717 – 090803 maandag

overschrijven 126

In onze meritocratische en maatschappelijk mobiele moderne wereld kan status echter wel degelijk worden bepaald door iemands zelfvertrouwen, verbeeldingskracht en vaardigheid anderen te overtuigen van wat hem of haar toekomst – een mogelijkheid tot positieverbetering die stoïcijnse, berustende levensbeschouwingen in een ongunstig daglicht plaatste. Zo bezien kun je de kansen van je leven verspelen door een aanmatigende minachting voor boeken met titels als The Will to Succeed, in de overtuiging dat je boven hun schrille slogans en peptalk staat. Het kan zijn dat je niet tot mislukken gedoemd bent door een gebrek aan talent, maar door een pessimistisch soort trots.

Alain de Botton, Ode aan de arbeid, 129