zaterdag 14 september 2013

los ingeslagen 115


26 juli 2013


Tuurlijk dat kinderen tegenwoordig veel langer thuis blijven. Wij waren op ons achttiende ‘de piste in’ (zoals dat in West-Vlaanderen wordt gezegd), nu is het al een succes als ze voor hun achtentwíntigste op eigen benen gaan staan. Uiteraard spelen economische motieven mee: alleen gaan wonen is onbetaalbaar geworden. Ook voelen ze zich niet echt geroepen om een koppeltje te gaan vormen: met al die echtscheidingen in de generatie van hun ouders is het niet meer dan logisch dat ze twee of meer dan twee keer nadenken over de slaagkansen van een relatie op de langere termijn. Bovendien hebben ze, door al hun contacten – echte en virtuele – een stevig ontwikkeld besef van de contingentie van de partnerkeuze: waarom uitgerekend die en niet een van de vele mogelijke andere? Hun ouders werden veel grondiger bepaald door een romantisch ‘besef’ van voorbeschikking. Bovendien waren zij hun hele jeugd blootgesteld aan een door de godsdienst gestuurde moraliteit waarin exclusiviteit, trouw en procreatie als belangrijke waarden werden voorgesteld. Die wereld blijkt nu zeer ver verwijderd van de MTV-clips die schaamteloos een hoerige promiscuïteit en een totale verloedering van liefde en seks uitdragen. En dan is er nóg een oorzaak van het langer thuisblijven, eentje waarover ik nog nergens iets heb horen zeggen. Een kind heeft, wanneer het de leeftijd van twintig of vijfentwintig bereikt, al vele jaren voor een computerscherm doorgebracht en daar heeft het ándere dingen gedaan dan zich, door zich in de realiteit van het spel op straat, het praten op café of het flikflooien in een nis of achter een boom, voor te bereiden op het échte leven. Ze zijn gewoon niet klaar om wanneer ze de (voorgeschreven) leeftijd van volwassenheid hebben bereikt volwassen te zíjn. Je kunt je afvragen of ze niet door het in hoge mate virtuele bestaan dat ze tot dan hebben geleid een pedagogische achterstand oplopen. Hoeveel dingen ze ook leren met hun computers en het internet, oog in oog met de realiteit blijven ze veel langer onvolwassen dan vroeger toen het, jawel, zoveel beter was. En dus blijven velen van hen, niet allemaal natuurlijk, langer thuis.