vrijdag 7 juni 2013

facebookbericht 383

't is behoorlijk ijdel om als kunstenaar bewuste of onbewuste verbanden weg te wuiven in naam van zoiets beklemmends als 'originaliteit' - alsof dat vandaag nog mogelijk zou zijn