donderdag 6 juni 2013

wolken 645-647


wolkenfragmenten uit Joseph Conrad, Hart der duisternis

645
Het was nog donkerder geworden in de kamer, alsof het trieste licht van die bewolkte avond een toevlucht had gezocht op haar gezicht. (6)

646
Zijn gezicht was als de hemel op een herfstdag: het ene ogenblik bewolkt, direct daarna helder. (89)

647

Hij stond recht, wankelend, lang, bleek, vaag, als een wolk mist die uit de aarde ontsnapt. (113)