zaterdag 22 juni 2013

facebookbericht 386


vaste benoeming of niet, als het maar een systeem is dat misbruiken door de werknemers (ziekteverzuim en andere vormen van profitariaat) tegengaat en anderzijds verhindert dat de werknemers steeds meer werkdruk wordt opgelegd - ambtenaren en onderwijzend personeel: ik heb de indruk dat ze tegenwoordig allemaal veel harder moeten werken dan pakweg een generatie geleden, en ook dat heeft grenzen; en wat de zelfstandigen betreft, die verdienen uiteraard meer bescherming en waardering, maar er mag ook wat meer solidariteit en (fiscale) burgerzin van hen worden verwacht