zondag 30 juni 2013

13 in z/w 170

Brussel, bij het Centraal Station