vrijdag 13 mei 2011

facebookbericht 287

Dat moet lukken, Peter [Holvoet-Hanssen]!, ik zag u net nog naar de verte wijzen boven op een dak van een hoog gebouw - en dat op het scherm van een bankcontactautomaat! En nu hier, met al die kapitalen! Ge zijt werkelijk overal!