maandag 28 september 2009

facebookbericht 90

baant zich, als door boter, een weg naar de slotbladzijden van Arthur Wevers' schitterende debuut - tegelijk proza- én poëziedebuut want het betreft een roman-in-verzen -: Bittergarnituur.