vrijdag 25 september 2009

facebookbericht 88

stelt vast dat de systemen die hij in het leven heeft geroepen om zijn leven ordentelijk te laten verlopen inmiddels zo talrijk en tijdrovend zijn dat ze een nieuwe chaos veroorzaken.