vrijdag 18 september 2009

dag 763 – 090918 vrijdag

Sinds ik op facebook actief ben, heb ik daar toch al heel wat plezier aan beleefd. Je hebt contact met nieuwe mensen – ook al is het virtueel, het is dan toch contact dat je anders helemaal niet zou hebben gehad; je krijgt allerlei impulsen (een filmflard, een stuk muziek, een verslag van een verre reis); mensen tonen belangstelling voor wat je doet en jij leert zelf ook de interesses van anderen te waarderen, ook al ken je hen van haar noch pluim; je leert een hele nieuwe communicatietechniek onder de knie te krijgen; je hernieuwt het contact met mensen uit een ver verleden… Je hebt het met Dirk van Bastelaere over de dictatuur van het format. Je herkent in Didier Van De Steene een schitterende tekenaar. Bernard de Coen blijkt een gretige vertaler. Enzovoort.

Er zijn natuurlijk ook ambetante ervaringen. Een ervan was de hier volgende. (Niet dat ik op het negatieve wil focussen, maar ik vind het belangrijk te pleiten voor bedachtzaam formuleren – hetgeen veel narigheid zou kunnen voorkomen.)

Op een berichtje van Jan Haerynck over de pulpjournalistiek op De Standaard Online –

leert elke dag dank zij de site van de kwaliteitskrant de standaard bij wat het échte nieuws is: freya krijgt een zoontje, els en danny zijn stiekem getrouwd, en nu jij!

– schreef ik een vrij onbenullig commentaartje, waar ik nu niet bepaald trots op ben:

en de verkoopcijfers van De Morgen, die naar verluidt inhoudelijk niet bepaald de 'goede' richting uitgaat, stijgen het meest van al - ^¨° zucht

Let op de ironische smiley-imitatie. Mijn meninkje was gebaseerd op enerzijds een bericht op De Standaard Online van een paar dagen geleden over de verkoopcijfers van de ‘kwaliteitskranten’, anderzijds op enkele onafhankelijk van elkaar ingewonnen negatieve reacties van De Morgen-lezers, die zelfs in die mate ontgoocheld zijn in die krant dat ze te kennen gaven hun abonnement te zullen opzeggen. Zelf ben ik geen lezer van die krant, vandaar: ‘naar verluidt’.

Wat later verschijnt onder mijn reactie een nieuwe reactie, en wel van De Morgen-coryfee Walter Pauli:

@Pascal Cornet: U schrijft: "De Morgen, die "naar verluidt" inhoudelijk niet bepaald de 'goede' richting uitgaat." Naar verluidt, dus. Ik stel voor dat u De Morgen ofwel leest, ofwel niet leest, maar dat u uw oordeel laat afhangen van uw eigen lectuur. Tenzij u analfabeet bent, of verstandelijk onvermogend, of een van die mensen die zijn mening graag laat bepalen door hear say en een vage common sense. Ik ken u niet persoonlijk, maar dat laatste zou dus wel eens het geval kunnen zijn. Naar verluidt.

Ik moet toegeven, dat is wel even schrikken. Pauli heeft zeker een punt: een ‘naar verluidt’ is wel een erg smalle basis om een oordeel te vellen. Anderzijds ken ik De Morgen toch wel een béétje (ik heb er zelf een jaar of acht als freelancer voor gewerkt en ik léés natuurlijk om de zoveel weken wel eens in die krant). Bovendien vind ik dat het oordeel van mensen die wél dagelijks met die krant omgaan en duidelijk uiting hebben gegeven aan hun ontgoocheling - zonder dat ik hen daar om heb gevraagd - toch wel íéts waard is. Maar goed, ik heb een mens die zich met lijf en leden voor zijn werk inzet op de ziel getrapt. Dat betreur ik. Maar nu is dat toch ook weer geen reden om met insinuaties à la ‘analfabeet’ en ‘verstandelijk onvermogend’ te komen aandraven. Dat ik al helemaal niet strook met het door Pauli opgehangen beeld dat ik mijn mening laat bepalen door ‘een vage common sense’, zal iedereen die bijvoorbeeld mijn blog volgt kunnen bevestigen. Maar het is vooral de laatste zin in Pauli’s reactie die mij verontrust. Ik antwoord hem dan ook met een volgende reactie onder Haeryncks bericht:

@Walter Pauli. U schrijft: "Ik ken u niet persoonlijk, maar dat laatste zou dus wel eens het geval kunnen zijn. Naar verluidt." Kunt u mij uitleggen wat u daarmee bedoelt?

Ik kan het niet laten in die woorden een soort van dreigement te lezen – of toch minstens een intimiderende intonatie.

Ik heb op mijn vraag nog geen antwoord mogen ontvangen.

Wel kreeg ik een reactie van Xavier Roelens, die toch enige opheldering verschaft:

Met 'dat laatste' wordt toch gewoon verwezen naar 'een van die mensen die zijn mening graag laat bepalen door hear say en een vage common sense'? En met die laatste twee woorden wil hij je een koekje van eigen deeg geven.

De heer Pauli klinkt alsof hij wel erg snel op zijn tenen getrapt is, maar ik zou het niet al te persoonlijk nemen. Want dat zit ook in die laatste twee woorden inbegrepen: 'Ik (Walter Pauli) weet ook wel dat ik mijn uitvlieger enkel op deze korte, spontane reactie baseer en dat dit niet voldoende is om een iemand te be/veroordelen.

'Verder alle respect voor het werk van Pauli. Als ik mij tegenwoordig erger aan De Morgen, dan zal het zeker niet aan zijn eruditie en scherpe pen liggen. Het ligt eerder aan het feit dat ze zichzelf nu verkopen 'met hoofdletter K van Korting' en met een radiospotje waarin futurisme voorgesteld wordt als een leeg doek.

Ja, je komt op facebook volk tegen. En je steekt er veel van op.