donderdag 17 september 2009

facebookbericht 78

besprak met zijn neef een onontkoombaar thema: de onontkoombaarheid van familierelaties.