vrijdag 24 oktober 2008

Mijn woordenboek (202)

AFRIT

De afrit volgend op de afrit die je uit verstrooidheid hebt gemist ligt altijd veel verder af dan op basis van de gemiddelde afstand tussen twee afritten zou kunnen worden verondersteld.