zaterdag 11 oktober 2008

Het bestáát (37)

080928 – X werd door zijn vriendin verkeerdelijk aangesproken met de naam van haar ex-man, zoals hij eerder al door zijn vrouw, inmiddels ex-vrouw, met de naam van haar ex-vriend was aangesproken – maar hij kon daar om glimlachen want hij had ooit al eens zijn vriendin abusievelijk met de naam van zijn ex-vrouw aangesproken, zoals hij indertijd zijn ex-vrouw, toen nog vrouw, met de naam van een voormalige vriendin had aangesproken.