maandag 6 oktober 2008

Dag 400 vVH&C

080922 en 081005 – Afgelopen weekend bracht De Standaard een enquête waaruit moest blijken dat veel mensen genoeg hebben van het gehakketak waarin de Belgische politiek is verzand. En intussen is ook de Vlaamse politiek aan het crashen, ook op dat niveau worden de deuren te smal om de zwellende ego’s naast elkaar door te laten. In de rechtstreekse televisie-uitzending van het debat in het Vlaams Parlement, voorafgaand aan de zogeheten Septemberverklaring waarmee de Vlaamse Regering traditioneel het nieuwe parlementaire jaar inzet, zien we dat Filip Dewinter, fractieleider van het Vlaams Belang, dankbaar inspeelt op de door De Standaard aan het licht gebrachte algemeen wordende onvrede. Logisch, die onvrede past perfect in de verzuringsstrategie die Dewinters partij al meer dan twintig jaar toepast, aanvankelijk (‘Blok’) nauwelijks vermomd in de gedaante van een regelrechte haatcampagne, inclusief veegborstels en bokshandschoenen, later (‘Belang’) steeds meer in de vorm van een geniepig sluipend gif, een virus dat zich in onze bloed- en zenuwbanen, in onze hoofden en harten heeft genesteld. De toespraak van Dewinter levert op zich niets nieuws op en is dus eigenlijk, voor mij, niet het vermelden waard. Wel interessant natuurlijk is dat de gastcommentator in het omkaderende programma Villa Politica Peter Vandermeersch is, de hoofdredacteur van diezelfde De Standaard. Hij moet zich wel bijzonder ongemakkelijk hebben gevoeld… – althans, dat hoop ik toch. Het viel alleszins op dat hij in zijn analyse het feit onvermeld liet dat hij met zijn krant op dezelfde lijn zat als Dewinters partij, waarvan hij overigens geenszins het gedachtegoed deelt.