donderdag 23 oktober 2008

Mijn woordenboek (201)

AFREKENING

Na het beslechte dispuut wordt eventueel nog een afrekening gepresenteerd. In tegenstelling tot de economische realiteit van het afrekenen, gaat het in de psychologie van de afrekening niet om het herstellen van een evenwicht. Afrekenen is natrappen, het is een wraakoefening. Het is een schril orgelpunt in de retoriek van de kleine verliezer, die geen vrede neemt met het laatste woord. De afrekening lijkt een machtsgreep, maar is in werkelijkheid een resignatie, een manifestatie van onmacht. De afrekening is een volstrekt negatieve geste. Zij is altijd destructief en voltrekt zich in één richting. Zij rekent niet meer op een wederwoord. Over de schade die hier wordt aangericht, valt geen consensus meer te bereiken. Wie afrekent stelt zich ongenaakbaar op maar blijft eenzaam achter met zijn grote verongelijktheid.