zondag 12 oktober 2008

Dag 407 vVH&C

080929 – …En dan vergat ik het nog te hebben over de parallel die bestaat tussen het rijk dat Hadrianus probeert samen te houden en het boek dat Yourcenar schrijft: ook een afgeronde, beheersbare eenheid. Zoals Hadrianus de pas door zijn voorganger veroverde gebieden terug afstoot omdat ze het geheel te zwaar dreigen te maken, zo schrapt Yourcenar ook in haar notities, de mateloos uitgebreide resultaten van haar oeverloze opzoekingswerk, om – door verdichting – te komen tot een harde kern, een perfect gepolijste steen waarbij je de indruk hebt, ook al gaat het om een roman van om en bij de driehonderd bladzijden, dat er geen woord te veel of te weinig in staat.