donderdag 13 december 2007

Dag 107 vVH&C

071204 – Ik blijf tussen elf en halféén ’s nachts hangen voor de tv en krijg in het contrast tussen de programma’s Sexcetera (Kanaal 2) en De weg naar Mekka (Canvas) een mooie status quaestionis opgediend met betrekking tot het spanningsveld Westen-islam dat dezer dagen de wereldpolitiek beheerst. Voor alle duidelijkheid: ik vind de boerkaverplichting en het autorijverbod voor vrouwen in Saoedi-Arabië niet veel minder weerzinwekkend dan de gore obsceniteiten van Playboy-tv, net zomin als ik het ‘alles kan’-dictaat van het zogenaamde Vrije Westen niet minder totalitair acht dan de op letterlijke Koraninterpretaties gestoelde beknotting van persoonlijke vrijheden in bepaalde islamitische dictaturen.

(met dank aan I. voor de logistieke steun)