zaterdag 24 november 2007

Dag 85 vVH&C

071113 - Naomi Klein wordt op de televisie door Knack-journalist Joël De Ceulaer geïnterviewd. We vernemen iets over haar nieuwe boek, De shockdoctrine, waarin ze het verband tussen neoliberalisme en op martelingen gegrondveste dictatoriale regimes uitlegt, en waarin ze de term ‘rampenkapitalisme’ introduceert, maar voor ze daarover tot een min of meer genuanceerde uitspraak komt, wordt er al gepeild naar haar emoties, naar haar eventuele feminisme, naar haar plannen voor de toekomst.