maandag 19 november 2007

Dag 80 vVH&C

071106 – Een van de reacties tijdens de uitzending op Radio 1 over de schermutselingen in de Wetstraat (de commissievergadering in het federale parlement waarop de Vlamingen eenzijdig de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde goedkeuren, met als rechtstreeks gevolg het opblazen door de Franstaligen van de regeringsvorming en, op die manier, het ontstaan van een ‘ernstige institutionele crisis’) was – en ik haal ze hier aan omdat ik mij er volledig achter kan scharen: ‘Ik verwijt onze politici dat ze gevoelens van vijandigheid tussen de gemeenschappen van het land aanwakkeren.’ Wat we meemaken is dat een door een minderheid gesteunde politieke klasse dure spelletjes speelt waarmee de meerderheid absoluut niet bezig is en dat dus de democratie in dit land op een ergerlijke manier wordt misbruikt. Ondertussen worden de werkelijke problemen – vergrijzing, integratie, armoede en levensduurte, ecologie – op een schandelijke manier verwaarloosd. De enige Vlaamse onthouding in de commissie was er een van de groene partij. Ik ben daar, als aanhanger van die partij, trots op.

*

Op zo’n dagen van communautaire hoogspanning is het natuurlijk interessant, en voor het gild der mediawatchers absoluut verplichte kost, om eens over de taalgrens heen te zappen. Het contrast tussen het avondjournaal op één en dat op RTL kan moeilijk groter zijn. Waar de zaak-BHV op de Vlaamse zender in tien minuten is afgehandeld, besteden de Waalse televisiejournalisten er une émission spéciale van bijna een uur aan. Waar voor de Vlamingen de stemming in de commissie Binnenlandse Zaken van het federale parlement niet veel meer was dan een logische administratieve afwikkeling, daar spreken de Walen van une agression, en reageren passanten op straat desgevraagd onthutst en verweesd: non, ce n’est pas vrai? De gemiddelde Vlaam is onverschillig, de Walen zijn hevig aangedaan en hun gevoelens oscilleren tussen woede en verbijstering.

Ik zou de kwestie-BHV, die nu dus blijkbaar zorgt voor een zware impasse in de Belgische politiek, niet kunnen uitleggen aan buitenstaanders of buitenlanders. Maar ik moet wel zeggen dat ik, hoewel ik toch, denk ik, meer dan gemiddeld inspanning lever om op de hoogte te zijn, niet wist wat ik op RTL verneem, namelijk dat inwoners van de (territoriaal) Vlaamse, maar overwegend (85%!) Franstalige gemeente Linkebeek met de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde niet alleen het recht zouden verliezen om in hun taal administratief bediend te worden of om op Franstalige kandidaten uit Brussel te kunnen stemmen, maar ook het recht op een Franstalige rechtspraak. Ik vind dat erg. Dat het blijkbaar zo is, én dat ik dat niet wist.