woensdag 8 november 2017

facebookbericht 1045


Op basis van welke systematiek onderbreekt Kathleen Cools haar gasten? Ze onderbreekt wel erg consequent. Systematisch eigenlijk. Het strafste vond ik dan nog dat ze op het eind van het gesprek zei: 'Als u het mij toestaat, ga ik nu mijn vraag afmaken.' Dat is bijna een goede sketch waard.