maandag 27 november 2017

de laatste boom 2


de laatste boom 1

De overheid doet niet wat nodig is om wat de wetenschap aantoont om te buigen. Zij neemt halfslachtige maatregelen en laat het werk ten gronde over aan de burger die verontwaardigd de moreel niet langer te verantwoorden aberraties van het bestel doorziet. De burger organiseert kleinschalige klimaatvriendelijke initiatieven. Dat is prima, maar het is natuurlijk niet meer dan een druppel op de oververhitte plaat. Bovendien krijgt de burger die deelneemt aan dikketruiendag of die naar zijn werk fietst in plaats van met zijn auto in de file te gaan staan hierdoor de valse en verlammende indruk dat er iets gebeurt. De Witte heeft daar niets tegen, maar noemt het ‘gemorrel in de marge’, ‘bezigheidstherapie’. Ten gronde zullen deze individuele initiatieven niet volstaan om het inmiddels geglobaliseerde economisch systeem, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van onze planeet maar dat geen ‘intern regulerend mechanisme’ heeft, op een ander spoor te zetten. De klok tikt. En dat andere spoor kan nergens toe leiden dan wég van de pensée unique van het kapitalisme. De Witte schaart zich achter Naomi Klein, die in haar recentste boek This Changes Everything (2014) stelt dat economische wet en natuurwet botsen, en dat het nu eenmaal zo is dat de natuurwet niet te wijzigen valt.

Inherent aan het kapitalisme is de noodzaak om te groeien – bedrijven zijn er ‘om geld te verdienen en niet om de wereld te redden’. Vandaar de centrale stelling van De Wittes boek: ‘Om onze beschaving van een ecocide te redden, moeten we haar van het kapitalisme bevrijden’ – en het moge duidelijk zijn dat dit een radicale sprong vergt, die in elk geval veel verder reikt dan de kleine groene stapjes, hoe goedbedoeld die ook zijn. Daartoe moeten mensen zich verenigen. De symptoombestrijding moet plaats maken voor een structurele aanpak. Als we dat niet uit eigen beweging doen, zullen de rampen die op ons afkomen ons daartoe nopen.

De Witte kondigt in zijn inleiding aan te zullen pleiten voor ecosocialisme: een ecologische economie met oog voor rechtvaardigheid, ‘weg van de kapitalistische anarchie’.