woensdag 8 november 2017

reactie

Beste Pascal,
Ook ik vind het allang een schandaal dat stadsbibliotheken zoveel boeken afvoeren. Vaak worden zelfs standaardwerken en historische unica verkwanseld. Ik kocht bv. in de Leuvense bibliotheek het volledig werk van Baudelaire, dat nu helemaal ontbreekt. Moeten we geen actie daartegen beginnen?
Van harte,
Paul Claes