woensdag 29 november 2017

de laatste boom 3de laatste boom 1

Ludo De Witte laat zich voor zijn klimaatboek De laatste boom inspireren door het recente antikapitalistische traktaat van Naomi Klein, This Changes Everything. Er staat wel degelijk ‘antikapitalistisch’ omdat de mainstreammedia de neiging vertonen om Kleins boek weg te zetten als een interne kritiek op globalisering of neoliberalisme of een ‘doorgedreven vrijemarktkapitalisme’. Neen, Kleins kritiek is fundamenteler: zij wil het kapitalisme zélf weerleggen en achter zich laten – en daarin wil De Witte haar volgen.

Het nu al meest voelbare gevolg van het ongebreidelde (en binnen zijn eigen logica onbreidelbare) kapitalisme, is de sinds het begin van de industriële revolutie exponentieel toenemende uitstoot van broeikasgassen. We weten ondertussen vrij goed wat daar de gevolgen van zijn: opwarming van de atmosfeer, smeltende poolkappen, stijgende zeespiegel, klimatologische veranderingen, stormen van ongekende proporties, verwoestijning, enzovoort. Een niet te onderschatten gevolg, met een rechtstreekse weerslag op ons knusse West-Europese welbevinden, zijn de conflicten en de vluchtelingenstromen die het gevolg zijn van droogtes, ontbossingen, overstromingen, uitputting van de gronden, enzovoort. Het staat vast: er komen nog vele tientallen miljoenen klimaatvluchtelingen naar Europa. En we panikeren nu al bij een paar honderdduizenden en nemen onze toevlucht tot extremistische politiek…

Wanneer de gemiddelde temperatuur op aarde met meer dan 2°C stijgt, leveren we onszelf uit aan oncontroleerbare, elkaar nog versterkende rampzalige processen: de zuurstofproducerende algenbestanden in de oceanen zullen verdwijnen; het zonlicht weerkaatsende witte ijs smelt weg; de permafrost verdwijnt waardoor duizenden jaren ingevroren broeikasgassen vrijkomen… Al deze kettingreacties zullen de klimaatopwarming nog versterken – als die processen al niet onomkeerbaar op gang zijn gekomen.

Een ander aspect van de roofbouw die we plegen, is de afbraak van de biosfeer. De biodiversiteit neemt dramatisch af. De ecosystemen (water, vis, koraalriffen, wouden, bestuiving…) zijn in gevaar. We verbruiken meer dan de planeet kan reproduceren: onze ecologische voetafdruk is anderhalve keer te groot. De impact van de mens is zo groot dat we – geologisch gesproken – van het holoceen naar het antropoceen zijn overgegaan: ‘een tijdperk waarin menselijke activiteit de voorwaarden van het leven op aarde radicaal verandert’.