vrijdag 17 november 2017

de herfst van 2017 – 41


11 november 2017

49 – Misschien had ik mij beter niet in de discussie gemengd. (...)

1. Zolang een onafhankelijk en onbevooroordeeld gerechtelijk onderzoek niet heeft geleid tot een nauwkeurige omschrijving van aard en omvang van het misdrijf, is het onwelvoeglijk uitspraken te doen over (...)

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. Mannen en vrouwen verschillen, en precies daardoor zijn ze tot elkaar – ik beperk mij nu tot een heteroseksuele context – aangetrokken. Er is geen gendergelijkheid, maar er hoort wel gendergelijkwaardigheid te zijn.

6. Mannen en vrouwen verschillen van elkaar onder andere in de manier waarop ze omgaan met seksualiteit. Een gezonde verhouding tussen de seksen vergt inzicht in en begrip voor deze verschillen. Mannen en vrouwen kunnen maar tot een gezonde verhouding komen als zij, wederzijds, de grenzen verkennen. Transgressies worden – op tijd! – gecorrigeerd. Deze correcties, en niet een vooraf bepaalde gedragscode, leiden tot een volwassen verhouding.

7. Vriendelijkheid en speelsheid vallen in de verhouding tussen de seksen te verkiezen boven agressiviteit en respectloosheid. Deze vier kenmerken – vriendelijkheid, speelsheid, agressiviteit en respectloosheid – kunnen in een heteroseksuele context in beide richtingen ontplooid worden. Een goedbedoeld compliment van een man aan het adres van een vrouw (over haar nieuwe kapsel, over haar functioneren, etcetera) is nog geen aantasting van de persoonlijke integriteit. Omgekeerd hoeft een uitbundige decolleté ook niet als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

8. Het gevaar dreigt dat de terechte veroordeling van agressiviteit en respectloosheid in de relatie tussen de seksen door onterechte veralgemeningen en verdachtmakingen leidt tot het verdwijnen van vriendelijkheid en speelsheid.

9. Het is meer dan ooit belangrijk dat mannen en vrouwen op een open en eerlijke manier over deze zaken met elkaar spreken.

10. En daarmee heb ik hierover, althans voor mezelf, het laatste woord gezegd.