zaterdag 18 november 2017

de herfst van 2017 – 4214 november 2017

50 – Ik heb mijn tweede poging om Een klein leven van – altijd even opzoeken, die naam – Hanya Yanagihara te doorploegen gestaakt. De eerste keer haakte ik af na 150 bladzijden, en een jaar later de tweede keer na 250 bladzijden. Ik heb in totaal 400 bladzijden gelezen, ik heb dus mijn best gedaan. Mijn conclusie is dat mijn leven te kort is om alle 750 bladzijden van Een klein leven te lezen.

Natuurlijk vraag ik mij af hoe dat komt, dat ik er niet door geraak. Want velen zweren toch bij deze roman? Het antwoord is simpel. Een boek lezen is natuurlijk méér dan een investering van tijd, maar dát is het ook. En zeker naarmate je ouder wordt: het aantal boeken dat je nog wilt lezen en herlezen blijft maar toenemen, omgekeerd evenredig met het slinkende aantal heldere jaren… Welnu, dan wordt een turf van 750 bladzijden met verhoogde strengheid ter hand genomen.

In het geval van Een klein leven had ik al veel goeds gehoord, en bovendien was er met het boek toch ook iets wat mij persoonlijk aanbelangde. Dus zette ik mijn investeringsbezwaar voorlopig opzij.

Maar het gaat niet. Als je investeert, verlang je iets terug. Van een roman verwacht ik dat hij goed is. En dat betekent: literaire kwaliteit. (Ik had het er hier al vaak over wat ik daaronder versta, bijvoorbeeld hier.) Een klein leven bevat zeker goede passages. Yanagihara weet haar personages goed te tekenen, ze legt een groot psychologisch doorzicht aan de dag. Maar verdorie, waarom heeft ze zoveel ruimte nodig? Zo volstaat het voor haar bij het relaas van een feestje kennelijk niet om zich te beperken tot de mededeling wát er op het feestje aan relevants voor haar verhaallijn is gebeurd. Neen, ze vertelt je ook wie daar allemaal was, hoe het interieur eruitziet, wie welke cadeautjes bij had, het kleur van het papier waarin die cadeautjes verpakt waren, en dan ook nog van de strik, de drankjes die worden geschonken en hoe de cake werd gebakken, hoe de weg naar het feest was – was er file, was er veel verkeer, waren er gladde plekken – en natuurlijk ook waar de gasten vandaan kwamen. Enzovoort.

Enfin, ik overdrijf hier natuurlijk een beetje. Maar om kort te gaan – en dus zeker niet dezelfde fout te maken –: op een gegeven ogenblik begon ik diagonaal te lezen. Ik was enkel nog geïnteresseerd in het verhaal, dat dan vooral zijn spankracht haalt uit de bij de lezer opgewekte nieuwsgierigheid hoe het met het hoofdpersonage Jude zo ver is kunnen komen, hoe hij is geworden wie hij is en hoe het met hem zal aflopen. En ja, met die Harold hangt er ook onheil in de lucht. En hoe zullen de vriendschappen evolueren? Vooral dát zijn de vragen die je opgelost wilt zien. Op een gegeven ogenblik bestaat de compensatie voor je investering enkel daaruit: het vooruitzicht van die oplossing. 
Dat is te weinig. Zeker ook omdat er, om die antwoorden te kennen, andere manieren bestaan dan nog eens 500 bladzijden te vermalen. Ik kan het gewoon eens vragen bij een van mijn informanten. En ik zal dan ook eens polsen naar wat zíj te melden hebben over de literaire kwaliteit van Een klein leven, of het dát was wat hen dat boek van 750 bladzijden heeft doen uitlezen.