maandag 15 maart 2010

facebookbericht 247

rekende net uit, lettende op een gemiddeld aantal bladzijden per dag dat overeenstemt met het huidige leestempo, een gemiddeld aantal bladzijden per boek van plusminus tweehonderd, en de gemiddelde levensverwachting die hem als man is toegemeten, dat hij bij leven nog 2737 boeken zal kunnen lezen: er is nog niet meteen reden tot paniek.