zondag 10 april 2016

driekleur 244


Maar mij was wel op een of andere manier te verstaan gegeven dat we het land zouden verlaten, want toen ik op de eerste verdieping van de école des soeurs bij de Pont Nicolaï in een groot oud klaslokaal aan mijn tafeltje zat, terwijl ik met een priem een plaatje van de koning uit een krant prikte en op ruw papier plakte boven een vlag van repen zwart, geel en rood plakband, werd ik overspoeld door een gevoel van afscheid.

Luc Sante, De feitenfabriek, 192