woensdag 22 juli 2009

facebookbericht 31

hoort in China een West-Vlaamse vrouw vloeken omdat het regenweer haar totalezonsverduisteringservaring in het water doet vallen.