dinsdag 21 juli 2009

facebookbericht 31

leest het dagboek van Arthur Japin en is, door toedoen van sommige passages daarin, blij met het besef dat het soms gebeurt dat je precies datgene leest wat je op dat ogenblik nodig hebt.