zaterdag 4 juli 2009

facebookbericht 15

hoopt dat het nieuwe album van Gérald de Palmas, dat in november uitkomt, even goed zal zijn als Les Lois de la Nature.