zaterdag 4 april 2009

Mijn woordenboek (223)

AFVEGEN

Op een gegeven ogenblik voel je verwondering opkomen bij de herinnering aan de tijd dat je stond te dringen om het bord te mogen afvegen. Die slaafse gezagsgetrouwheid. Dat opkijken naar de meester en het je geborgen weten in de zekerheden van zijn autoriteit. Die kruiperige uitsloverij. Het is weg en het keert nooit meer terug. Jammer!