woensdag 24 september 2008

Het bestáát (28)

080910 – Zuster E. herinnert zich hoe op de dag van haar ‘professie’ een patiënte van de psychiatrische instelling waar zij werkte in haar kamer was ingebroken en in haar bed was gaan liggen op het ogenblik dat zij, E., toen nog novice, in de kerk haar geloften aflegde en dus ‘met God trouwde’.