donderdag 25 september 2008

Dag 389 vVH&C

080911 – Op deze zevende verjaardag van ‘nine-eleven’ vindt – alweer – het journaal van Canvas het nodig het boek De vliegende Hollander van de Nederlander Rudi Dekkers te promoten. Dekkers was de vlieginstructeur bij wie de twee WTC-zelfmoordpiloten leerden vliegen. Dat hij vlieginstructeur was, valt hem niet te verwijten (iemand moet het doen en Dekkers moet iets doen), en dat hij toevallig twee schurken opleidde die, mede op basis van de bij hem opgedane kennis, een paar duizend onschuldigen de dood injaagden al evenmin. Daar heeft hij gewoon pech gehad. Maar dat hij het nodig vindt om uitgerekend vandaag ten eigen profijte de nagedachtenis van die duizenden te misbruiken, vind ik weinig sympathiek. En dat de samenstellers van het Canvas-journaal daarin meegaan al evenmin. Ook de cameraman mag eens nadenken over de morele implicaties van zijn werk: Dekkers wordt geïnterviewd voor een muur waarop grote foto’s hangen van andere auteurs van het fonds dat zijn vlieginstructeursmemoires uitgeeft. Op die manier worden Walter Zinzen, Johan de Boose, Peter Holvoet-Hanssen, Peter Verhelst en nog een paar anderen in zekere zin voor Dekkers’ kar gespannen en ik kan mij levendig indenken dat zij daar absoluut niet van gediend zullen zijn. (Of is het de uitgever die de cameraman daar geplaatst heeft? Des te erger!)