donderdag 25 september 2008

1542

Brussel, Federaal Parlement kant Leuvenseweg – 080703, 13u08

(Toevoeging: De gouden P in het fronton van dit fraaie bouwwerk slaat enkel en alleen op het woord 'parlement' (in de drie landstalen - parlement, parlement, Parlament). Andere interpretaties zijn mogelijk en toegelaten, maar gaan te ver. Deze foto is dus geen psychologiserend zelfportret, enkel een ludieke toespeling op de huidige politieke situatie.)