maandag 29 september 2008

Dag 393 vVH&C

080916 – Het is een zeer zieke samenleving, waarin drie kinderen van zeven en acht jaar in hun eentje op een kerkhof 146 graven vernielen. Veel meer kan en durf ik daarover niet te zeggen – maar dat is misschien geen reden om erover te zwijgen. De zieke die zich van zijn ziekte niet meer bewust is, de zieke die het hoofd afwendt en zijn ziekte niet meer onder ogen durft te zien, ja, die zieke mogen we opgeven. Je moet van de weeromstuit geen neoconservatieve zak worden, maar grafschenners van zeven en acht jaar missen – het kan niet anders, laat ons toch vooral dáár nog in geloven – wijsheid en gezag. En misschien vooral, aangezien ze het naar eigen zeggen ‘uit verveling’ hebben gedaan, iets om handen en begeleiding. Voorbeelden waar ze naar kunnen opkijken. Mensen die tijd hebben om zich om hen te bekommeren.