maandag 8 september 2008

Dag 366 vVH&C

080908 – Overschrijven (99)

Dit is het einde van het tweede millennium. Het is uit met het tweede duizendjarige rijk, het rijk van het christendom, de grote ideologieën en de kunst. Wat volgt is een uit elkaar vallen en tegelijk een overal eender worden: leeg en uiterst vitaal, chaotisch exotisme in een werveling van impulsen, dat biedt de eerste aanblik op het volgende millennium. Het derde millennium zal inzetten met verwarring, opwinding en desoriëntaties – net zoals het vorige.

Stefan Hertmans, Steden (Amsterdam 1992), 147

[Ik hou van die branie, die zin voor het grote gebaar. Een trefzeker en zelfzeker innemen van het grootst mogelijke standpunt.]