donderdag 31 juli 2008

35 * 27,21 * 1513

Voor de storm nog eens de fiets op, maar dan moest ik er wel de hitte bij nemen. Op het gemak dus, en eens een andere richting uit dan gewoonlijk: Dudzele, en dan langs ‘binnenbaantjes’ tot aan het – nu nog – dubbele Schipdonkkanaal. Ja, die prachtige perspectieven, dat unieke landschap, die wonderlijk scheve bomenrijen: die hebben inderdaad geen enkele waarde, voor de sloop ermee! Ik volg het een eindje en keer achter Damme terug tot aan de kronkelende weg die parallel met de Damse Vaart naar Sint-Kruis leidt. Ter hoogte van manege De Blauwe Zaal doe ik een extra rondje – kwestie van aan een toch respectabel aantal kilometers te komen en op die manier al dat gezweet toch een beetje te rechtvaardigen. Gele torren uit Zedelgem malen de korenvelden af, geen klus voor lieden met stoflong. Boeren prikken de balen op en stoten ze op hun karren. Er is opvallend meer koren en minder maïs dan een tijd geleden. Dit is een streuveliaanse hoogzomer. De zon komt vanachter de storm aankondigende wolkensluiers te voorschijn en brandt op mijn machtige dijpartijen. O zon. Ozon.