zaterdag 13 januari 2018

driekleur 339Alleen het gele land en hij aan de bosrand. De smiespelende beek daarachter. Het peil was ongebruikelijk laag voor deze tijd van het jaar. Stil sleepte de stroom zich door het halfdonker onder de bomen. De bodem was rood van oer.
De haas, zo groot als de hand van een meisje, begon op te geven. Hij drukte zich sidderend tegen de grond. Het was tijd, en de tijd bediende zich van een zwartgerokt snaveldier. Het pikte naar je.

Tommy Wieringa, De heilige Rita, 42