maandag 15 januari 2018

de laatste boom 18/18lees hier vanaf het begin: de laatste boom 1

De ‘burgerbewegingen, vakbonden en progressieve partijen’ beginnen de noodzaak van een systeemverandering te begrijpen, stelt Ludo De Witte, die heel goed lijkt te beseffen dat een te negatieve boodschap contraproductief dreigt te zijn. Hij geeft voorbeelden van het stilaan op gang komende ecosocialistische verzet. In de jaren 1990 kwamen de Nigeriaanse Ogoni in opstand tegen Shell. In Brazilië komen de boeren in opstand tegen de grootgrondbezitters en de agro-industrie. Rond de millenniumwissel zagen we her en der verzetsbewegingen ontstaan: de andersglobalisten in Seattle (1999), de Occupy-beweging, Indignados, Podemos, Syriza… Die laatste beweging, die in Griekenland korte tijd de ecosocialistische weg bewandelde, werd door de Europese powers that be vakkundig de nek omgewrongen, al was het maar om andere mogelijke antineoliberalisten tot voorbeeld te strekken. Ook Bernie Sanders, Jeremy Corbyn en Jean-Luc Mélenchon zijn voortrekkers. En bij ons trekken burgerbewegingen als Hart boven Hard en een politieke partij als de PVDA/PTB de ecosocialistische kaart.

‘Het ecosocialistische programma moet nog vorm krijgen,’ erkent Ludo De Witte. Velen verkeren nog in de ontkenningsfase: het ‘naderende cataclysme’ is zo groot, zo veelomvattend, dat de meeste mensen er niet in slagen het zich voor te stellen. De sense of urgency is nog niet voldoende groot. We verkeren in een ontkenningsfase, zoals iemand die net te horen heeft gekregen dat hij ernstig ziek is. We tonen ons trouwe adepten van het vooruitgangsgeloof en geloven dat de techneuten wel op tijd een oplossing zullen vinden. We leveren ons uit aan ‘geruststellende theorieën zoals het groene kapitalisme’. We verlaten onze comfortzone liever niet.

Het lijkt erop dat de massa’s maar door rampen in beweging zullen kunnen worden gebracht. Fukushima, de beelden van de vleesindustrie… ‘We moeten uitgaan van een langgerekte opeenvolging van crisissen en catastrofes.’ De armsten zullen het eerst worden getroffen. Revoluties, oorlogen en vluchtelingenstromen zullen hiervan het gevolg zijn. Maar er is nog tijd, stelt De Witte strategisch-optimistisch: ‘Vooraleer die stuiptrekkingen van het antropoceen zullen degenereren en in een armageddon overgaan, verlopen allicht nog vele decennia.’ Er is nog tijd om de massa’s te bewerken met de ecosocialistische boodschap en om de transitie naar een postkapitalistische, ecosociale samenleving te verwezenlijken!

De Witte somt een hele reeks maatregelen op – naasting van banken en nutsbedrijven, fiscale maatregelen, uitstap uit kernenergie, openbaar vervoer, energie-efficiënte woningen, korteketenlandbouw, reclameverbod, betonstop, enzovoort – en benadrukt dat deze maatregelen bij voorkeur allemaal tegelijk worden genomen, ‘zodat een systeemtransformerend effect wordt gegenereerd’. Hij benadrukt ook dat de maatregelen ook altijd rekening moeten houden met de sociale rechtvaardigheid. Daarom is bijvoorbeeld het weren van vervuilende diesels uit de Antwerpse binnenstad geen goede maatregel omdat het nu net de minst kapitaalkrachtigen zijn die nog met dat soort wagens rondrijden en omdat niet tegelijk wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Ondertussen is het belangrijk om de bevolking te sensibiliseren. Dat kan door middel van kleinschalige acties. Keuze om daar niet aan deel te nemen en aan de zijlijn toe te kijken of het allemaal zo’n vaart zal lopen, is er niet: ‘een zijlijn is er vandaag niet meer’.

(dit was de laatste aflevering van dit resumé; vanaf het begin lezen kan hier)