zondag 3 januari 2016

dienstmededeling


In de rechterkolom van deze blog, die gisteren nog een compliment van Paul Claes kreeg (‘Jouw blogs verzoenen mij met het genre’), valt ook het een en ander te beleven. Bovenin zijn twee nieuwe items toegevoegd. Onder ‘het Topstukkendecreet’ zal ik vanaf heden een selectie presenteren van mijn beste tekstuele blogposts. Onder ‘recent’ signaleer ik recent geposte stukken die ik graag wat langer onder de aandacht breng dan de tijd dat het duurt vooraleer ze hier van de scroll vallen. Het item ‘labels’ groepeert de teksten en foto’s naargelang van hun onderwerp. De rubriek ‘de vorige 12000’ (het getal wordt regelmatig aangepast) maakt het mogelijk de blog chronologisch te verkennen. En ‘de leesclub’ ten slotte bevat de lijst van boeken die ik gedurende dertien jaar leesclubbegeleiding heb behandeld, aangevuld met links naar teksten op deze blog over die boeken.