zaterdag 12 juli 2014

facebookbericht 583Kijk, hoe zorgvuldig Jan Verheyen zijn adjectieven plaatst: "De breuklijnen zijn legio : ze lopen tussen het noorden en het zuiden, tussen arm en rijk, tussen ondernemers en ambtenaren, en ook meer en meer tussen de zogenaamde high culture en de low culture." Overigens vind ik dat circusartieste Kathleen Ravoet perfect in het decor opgaat.

Circusartieste Kathleen Ravoet aan het werk (foto Facebookpagina Cultuur Coördinatie Turnhout)
Hij heeft gelijk, vind ik. Hij stelt ook nergens expliciet dat hij Vlaams-nationalist is. Dat doet hij enkel impliciet: 'de solidariteit ànders definiëren'. En in dàt Vlaanderen zal de cultuur waar hij deel van uitmaakt wel méér worden gewaardeerd. Maar in dit stuk reikt zijn definitie van Vlaamsheid niet verder dan: hier geboren zijn, en dat kun je inderdaad nooit ongedaan maken.