dinsdag 22 juli 2014

wolken 1122wolkenfragment uit Michel de Montaigne, Ouders en kinderen. Essays over de opvoeding (vert. Hans van Pinxteren)

1122
Ik had mij door een Franse tekst heen geworsteld, die zo slap en bloedeloos was, zo gespeend van iedere zin en inhoud, dat er echt niets anders dan woorden stonden. Maar na een lange vervelende weg kwam ik bij een verheven passage, rijk en tot in de wolken reikend. (31)