maandag 14 juli 2014

100 voorwerpen 14


(gebaseerd op Neil MacGregor, Een geschiedenis van de wereld in 100 voorwerpen)

Jade bijl uit Canterbury, Engeland (4000-2000 v.C.)

Hoe verzeilt hier een ongebruikte bijl van volksvreemd jade?
In Dorset, evengoed jadeloos, vonden ze er ook zo een:
uit dezelfde bergstroomrots hoog in de Italiaanse Alpen
gehouwen, en bekwaam gepolijst door Carnacse kappers.

Nimmer werd de bijl gebruikt om het eiland te ontgroenen
of om een contrarie volksgenoot de hersenpan in te slaan
of om een blatend schaap te kelen of in het woud een ree.
Beide zijden glad-egaal; geen braampje verstoort de snee.

Vroege handel bracht de bijl naar zijn Canterburijns einde.
Piëteitsvol en zonder moord ging het onnutte gereedschap
– te mooi om mee te snijden – mee een graf in als het al niet
– evenzeer ritueel – in een rivier werd toevertrouwd aan tijd.