zaterdag 16 januari 2010

facebookbericht 198

'Das Jahrhundert Erreignis' stond er boven de ingang van de velodroom van Dortmund geafficheerd. En buiten deelden leden van een of andere fundamentalistische christensekte pamfletten uit om ons te waarschuwen voor de al te negatieve boodschap van The Wall. 't Is lang uit den boze geweest het goed te vinden, maar nu kan het weer. Geef toe, het is geweldig! (Met dank aan DLK voor de link.)