zondag 8 november 2009

random 3

Kijk mij hier zitten verdorren.
De bloem van mijn jeugd, roze
blozend, veegt mij de vloer aan.
Geen stok kan haar verjagen.