zondag 29 november 2009

facebookbericht 155

vindt het op een wat schlemielige manier geruststellend dat er in Europa een natie bestaat die nog meer aanspraak kan maken op de titel van apenland dan het zijne.