zondag 8 november 2009

dag 800 – 091025 zondag

droom #31
Op het braakliggende terrein achter mijn ouderlijke huis is een enorme berg opgerezen. Ik besluit die berg te beklimmen maar heb blijkbaar, wanneer ik een vooruitspringend deel van de rotswand probeer te passeren, niet voldoende vooraf de moeilijkheidsgraad ingeschat want ik kan op een gegeven ogenblik noch voor- noch achteruit. Als in een onhandige omhelzing sta ik daar geblokkeerd. Ik peil de diepte achter mij, beoordeel de mogelijkheid om door andere klimmers uit mijn hachelijke positie bevrijd te worden (géén mogelijkheid), en besluit dat redding alleen van hogerhand kan komen: door middel van een touw dat van boven op de rots wordt neergelaten of desnoods uit een helikopter. Lang mag het in elk geval niet duren want ik voel hoe de krachten razendsnel uit mijn armen verdwijnen… Zal ik tijdig worden gered…?