woensdag 18 november 2009

facebookbericht 144

zag naast de titelbladzijde – Lotgenotes van Annemie van Winckel – de aantekening ‘Sinterklaas 1989’ staan, waarop de naast hem gezeten oudere dame die het boek vasthield tot haar echtgenote, de oudere heer op de bank tegenover haar, de overbodige maar daarom niet minder aandoenlijke woorden sprak: ‘Dat is twintig jaar geleden.’